Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική είναι η επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται περίσσεια δέρματος και υποδορίου λίπους από την περιοχή της κοιλιάς, με σποπό να δημιουργηθεί ένα πιο νεανικό και λεπτό περίγραμμα κορμού. Οι ασθενείς είναι συνήθως γυναίκες, μέσης ηλίκιας, μετά από εγκυμοσυνή, με πολλές ραγάδες και περίσσειο δέρμα.

Όπως η εγκυμοσύνη, έτσι και κεντρικού τύπου παχυσαρκία, που παρουσιάζουν συνήθως οι άντρες, αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση, με αποτέλεσμα οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος να ατροφούν και σταδιακά να διαχωρίζονται αφήνοντας στη μέση ένα χαλαρό και αδύναμο τοίχωμα. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως διάσταση κοιλιακού τοιχώματος και πρέπει να διορθώνεται στη διάρκεια μιας κοιλιοπλαστικής. Η κοιλιοπλαστική επομένως, απευθύνεται τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες όλων των ηλικιών, που έχουν χάσει βάρος και/ή παρουσιάζουν χαλάρωση στην περιοχή της κοιλιάς. Το είδος του χειρουργείου που θα επιλεγεί εξαρτάται από την ηλικία, το ιστορικό και τις ανάγκες του ασθενούς.

Τι μπορεί να γίνει

Η περίσσεια δέρματος, η παρουσία ραγάδων κάτω από τον ομφαλό, η παρουσία μικρής –μεσαίας ποσότητας λίπους στο πρόσθιο και πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα και τέλος η διάσταση των κοιλιακών μυών αντιμετωπίζονται μόνο χειρουργικά και το χειρουργείο ονομάζεται κοιλιοπλαστική. Σκοπός του χειρουργείου είναι να σμηλευτεί ένας πίο λεπτός και σφικτός κορμός.  Στην κλασσική κοιλιοπλαστική, αφαιρείται η περίσσεια του δέρματος και του λίπους μεταξύ του ομφαλού και της περιοχής του εφήβαιου, με τον ομφαλό να παραμένει στο αρχικό του ύψος. Υπάρχει πάντα μία τομή γύρω από τον ομφαλό και μία οριζόντια λίγο πάνω από το εφήβαιο που εκτείνται ως τα οστά της λεκάνης. Η επέμβαση συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση και όταν υπάρχει διάσταση, με συρραφή του μυος. Εκτός από την κλασσική, υπάρχει και η κάθετη (fleur de lis), η mini κοιλιοπλαστική και η apronoplasty. Η γιατρός θα σας εξηγήσει ποια τεχνική έχει ένδειξη για εσάς με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση σας. 

DSC_1326.jpgΚΑΘΕΤΗ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ (FLEUR DE LIS)

Η κάθετη κοιλιοπλαστική προτείνεται συνήθως σε ασθενείς που έχουν χάσει πολλά κιλά και οι οποίοι παρουσιάζουν οριζόντια περίσσεια δέρματος πάνω από τον ομφαλό και κάθετη κάτω από τον ομφαλό. Ως αποτέλεσμα του χειρουργείου υπάρχει εκτός από την οριζόντια τομή υπάρχει και μία κάθετη στη μέση γραμμή. Το θέμα των μετεγχειρητικών ουλών πρέπει να συζητείται εκτενώς με την/τον ασθενή πριν την επέμβαση, ενώ η επιλογή της κάθετης κοιλιοπλαστικής είναι ευκολότερη όταν προυπάρχει τομή στη μέση γραμμή της κοιλιάς από παλαιότερο χειρουργείο. 

ΜΙΝΙ-ΚΟΙΛΙΟΠΑΣΤΙΚΗ

Η μίνι-κοιλιοπλαστική, είναι χρήσιμη σε ασθενείς με μικρή περίσσεια δέρματος στο υπογάστριο, δηλαδή στο δέρμα κάτω από τον ομφαλό. Η επέμβαση καταλείπει μία μικρότερη ουλή, περίπου 15εκ, στο επίπεδο της τομής της κλασσικής κοιλιοπλαστικής. Ο ομφαλός δεν παρασκευάζεται, παραμένει ενωμένος με το γειτόνικό του δέρμα, αλλά τραβιέτει προς τα κάτω 2-3 εκ από την αρχική του θέση. Και η μίνι κοιλιοπλαστική όπως και η κλασσική μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση, διόρθωση κοιλιοκήλης, ομφαλοκήλης ή διάστασης του ορθού κοιλιακού μυός.

APRONOPLASTY

Η apronoplasty (apron=ποδιά), είναι επανορθωτική και όχι αισθητική επέμβαση. Οι ασθενείς είναι συνήθως γυναίκες, μεγαλύτερης ηλικίας, με κρεμάμμενη κοιλιά, και περίσσεια κυρίως δέρματος στο υπογάστριο. Η περίσσεια αυτή προκαλεί δυσκολία στο περπάτημα και στο ντύσιμο ενώ συχνά προκαλούνται χρόνιες δερματίτιδες από την τριβή. Σκοπός της επέμβασης είναι να ανακουφίσει τον/την ασθενή και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του/της. Η επέμβαση καταλείπει την οριζόντια ουλή της κλασσικής κοιλιοπλαστικής. Ο ομφαλός δεν παρασκευάζεται, παραμένει ενωμένος με το γειτόνικό του δέρμα, αλλά τραβιέτει προς τα κάτω 2-3 εκ από την αρχική του θέση. Και η apronoplasty, όπως η κλασσική κοιλιοπλαστική μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση, διόρθωση κοιλιοκήλης, ομφαλοκήλης ή διάστασης του ορθού κοιλιακού μυός.

Σε ποίους απευθύνεται η κοιλιοπλαστική

Υποψήφιοι για κοιλιοπλαστική είναι οι ασθενείς με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, οι οποίοι έχουν σταθεποιήσει το σωματίκο τους βάρος, έχουν αποκτήσει φυσιολογικό BMI (δείκτη μάζας σώματος) και δεν έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι γυναίκες ασθενείς θα πρέπει έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Σε περίπτωση που υπάρχει ομφαλοκήλη ή κοιλιοκήλη αυτή διορθώνεται από γενικό χειρουργό στη διάρκεια της κοιλιοπλαστικής, χωρίς παραπάνω τομές. 

Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας

Η κοιλιοπλαστική γίνεται με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι 2,5 με 4 ώρες. Μετά το χειρουργείο κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για λίγες ώρες και η άμεση κινητοποίηση των ασθενών.

DSC_1323.jpgΠως θα είναι οι ουλές μετά την κοιλιοπλαστική

Το είδος των ουλών εξαρτάται από το χειρουργείο που θα επιλεγεί. Έαν πραγματοποιηθεί κλασσική κοιλιοπλαστική θα υπάρχει εκτός από την οριζόντια χαμηλή τομή στο ύψος της καισαρικής και μία τομή γύρω από τον ομφαλό. Στη mini κοιλιοπλαστική και στην apronoplasty υπάρχει μόνο η οριζόντια τομή και ο ομφαλός έλκεται λίγα εκατοστά πιο κάτω. Στην κάθετη (fleur de lis) κοιλιοπλαστική, η οποία πραγματοποιείται όταν προυπάρχει ήδη τομή στη μέση γραμμή της κοιλιάς και η/ο ασθενής έχει μεγάλη περίσσεια δέρματος σε όλο τον κορμό, υπάρχει και μία κάθετη τομή. Οι ουλές καλύπτονται από το μαγίο και το εσώρουχο. Για την πλειονότητα ωστόσο των γυναικών, ακόμα και στην κάθετη κοιλιοπλαστική, αυτά είναι αμεληταία μπροστά στην ανακούφιση που νοιώθουν από τη βελτίωση στο περίγραμμα και τη δύναμη του κορμού τους. Για την αποφυγή δύσμορφων ή υπερτροφικών ουλών θα σας δωθούν οδηγίες αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων, ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης στην περίπτωση που έχετε ιστορικό χηλοειδών. 

Ποια θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά, εφόσον οι ασθενείς δεν αυξήσουν πολύ το σωματικό τους βάρος ή οι γυναίκες δε μείνουν έγκυες. Οι ουλές θα είναι εμφανείς τους πρώτους 8 μήνες, ενώ μετά από αυτό το διάστημα αποχρωματίζονται και ρικνώνονται. 

Ποιοι είναι οι περιορισμοί

Σε μία κοιλιοπλαστική το δέρμα κάτω από τον ομφαλό αφαιρείται και μαζί με αυτό παλιές ραγάδες και ουλές. Το χειρουργείο δε θα διορθώσει την ποιότητα του δέρματος πάνω από τον ομφαλό και οι ασθενείς πρέπει να είναι ενήμεροι ότι οι ραγάδες και η λέπτυνση του δέρματος θα παραμείνουν και μετά την επέμβαση αλλά θα είναι λιγότερο εμφανείς, επειδή το δέρμα που διατηρείται διατείνεται. 

Από τους σοβαρότερους περιορισμούς του χειρουργείου της κοιλιοπλαστικής είναι η ύπαρξη παλαιών τομών στην κοιλιά, τα σοβαρά προβλήματα του γαστρεντερικού και αναπνευστικού συστήματος, οι μεγάλες κήλες και η πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης. Επίσης, ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, που δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία ή εκείνοι με δυσμορφικό σύνδρομο πρέπει να αποτρέπονται από χειρουργεία αισθητικής φύσεως. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την κοιλιοπλαστική

Η γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική σας κατάσταση και το ιστορικό σας και εφόσον κρίνει ότι είστε κατάλληλοι για το χειρουργείο θα σας ενημερώσει για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους. Επίσης θα σας ζητήθει να διακόψετε το κάπνισμα και να απέχετε από τη χρήση συμπληρωμάτων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος. Στη συνέχεια η/ο αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 

Τι πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δωθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρεπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν, καθώς για τον συμπληρωματικό έλεγχο που πιθανά χρειάζεται να κάνετε για διερεύνηση κηλών. Το βάρος σας πρέπει να παραμείνει σταθερό στα χαμηλότερα επίπεδα, γιατί πιθανές διακυμάνσεις μπορεί να αναβάλλουν το χειρουργείο. 

Η γιατρός θα σας εξηγήσει την αξία της διακοπής του καπνίσματος και της σωστής διατροφής στην επούλωση των τραυμάτων. Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικό πιεστικό ένδυμα, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 

Τί πρέπει να κάνετε μετά την επέμβαση

Στην κλινική παραμένετε για το πρώτο 24 ώρο όμως ο χρόνος αποχής από την εργασία σας πρέπει να έχει υπολογιστεί στις 2 εβδομάδες. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να κάνετε ελαφριές εργασίες πολύ νωρίτερα, όμως γενικά θα νοιώθετε καταβεβλημένες/οι. Συστήνεται επίσης αποχή από σπορ για 1μήνα. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό πιεστικό ένδυμα το οποίο και θα κρατήσετε για 6 εβδομάδες. Πιθανά να έχετε παροχέτευση η οποία θα αφαιρεθεί τα πρώτα 24ώρα, ενώ θα χρειαστεί να κινητοποιειθείτε το συντομότερο δυνατό. Θα λάβετε αντιβιωτική αγωγή για μερικές μέρες. Ο πόνος και το οίδημα όταν υπάρχουν αντιμετωπίζονται εύκολα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. 

Ποιο είναι το κόστος της κοιλιοπλαστικής

Το κόστος της κοιλιοπλαστικής υπολογίζεται αθροίζοντας το κόστος της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται η ασθενής, την αμοιβή της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Αν υπάρχει κήλη (ομφαλοκήλη ή κοιλιοκήλη) υπολογίζεται και η αμοιβή του/της Γενικού Χειρουργού. Στα έξοδα πρέπει να συνυπολογιστεί η αγορά του ειδικού πιεστικού ενδύματος.