Αισθητική Πλαστική Χειρουργική

Αναφέρεται και ως κοσμητική πλαστική χειρουργική. Στο τμήμα αυτό περιγράφουμε επεμβάσεις που ως στόχο τους έχουν να βελτιώσουν πρωτίστως την εικόνα του σώματος και δευτερευόντως τη λειτουργικότητά του.

Ωστόσο, όλες οι επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής μπορούν να βελτιώσουν την εικόνα και τη λειτουργικότητα του ασθενούς. Αν η βελτίωση είναι κυρίως αισθητική καταλογίζονται ως αισθητικές. Η επίδραση που έχουν αυτές οι επεμβάσεις στην ψυχολογία και κατ’ επέκταση στη λειτουργία των ασθενών δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν.  Εδώ περιλαμβάνονται:

  • συγγενείς ανωμαλίες που επηρρεάζουν μόνο την εικόνα αλλά ο ασθενής έχει φυσιολογική λειτουργικότητα (πχ αφεστώτα ή πεταχτά αυτιά)
  • βελτίωση μιας φυσιολογικής εικόνας (πχ αυξητική μαστών)
  • βελτίωση καταστάσεων που έπονται μετά από τραυματισμό ή προηγούμενη επέμβαση (επενεπέμβαση ρινοπλαστικής ή διόρθωση ουλών)
  • ανάπλαση δέρματος μετά από χρόνια επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας ή άλλων μηχανισμών γήρανσης (πχ ρυτιδεκτομή)
  • αφαίρεση περίσσειας λίπους ( λιποαναρρόφηση)
  • αφαίρεση περίσσειας δέρματος (κοιλιοπλαστική, μαστοπηξία) 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος