Ανόρθωση Ανώτερου Κορμού (Upper Body lift)

Ανόρθωση του κορμού  (body lift) είναι η επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και υποδόριου λίπους όχι μόνο από την περιοχή της κοιλιάς, όπως γίνεται στην κλασσική κοιλιοπλαστική, αλλά και της ράχης.  Οι ασθενείς είναι συνήθως άντρες και γυναίκες, μικρής ή μέσης ηλικίας, που έχουν υποβληθεί σε βαριατρικό χειρουργείο και παρουσιάζουν μεγάλη περίσσεια δέρματος, με χαλάρωση και ραγάδες. Το είδος του χειρουργείου που θα επιλεγεί εξαρτάται από την ηλικία, το ιστορικό και τις ανάγκες του ασθενούς.

Τι μπορεί να γίνει 

Όταν η περίσσεια του δέρματος εντοπίζεται κυρίως κάτω από τον ομφαλό και επεκτείνεται πίσω χαμηλά στη ράχη οι ασθενείς είναι υποψήφιοι για ανόρθωση του κατώτερου κορμού (Lower Body Lift). Αν αντίθετα η περίσσεια του δέρματος εντοπίζεται πάνω από το επίπεδο του ομφαλού στο επιγάστριο, επεκτείνεται στα πλάγια των μαστών και πίσω στη ράχη οι ασθενείς έχουν ένδειξη για ανόρθωση του ανώτερου κορμού (Upper Body Lift). Σκοπός του χειρουργείου είναι να σμιλευτεί ένας πιο λεπτός και σφικτός κορμός, να αφαιρεθούν η περίσσεια του δέρματος με τις ραγάδες και να αποκατασταθεί η διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών - όταν και όπου αυτή υπάρχει. Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με λιποαναρρόφηση.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (UPPER BODY LIFT)

Το Upper body lift προτείνεται συνήθως σε ασθενείς που έχουν χάσει πολλά κιλά και οι οποίοι παρουσιάζουν στην πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του κορμού τους οριζόντια περίσσεια δέρματος κυρίως πάνω από το επίπεδο της μέσης.  Η επέμβαση συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση, με μαστοπηξία στις γυναίκες και διόρθωση της γυναικομαστίας στους άντρες.

Ως αποτέλεσμα του χειρουργείου υπάρχει μία οριζόντια τομή, σαν στεφάνι, που περιβάλει τον κορμό και αρχίζει κάτω από τους μαστούς, στην υπομάστια αύλακα, συνεχίζει πίσω κυκλοτερώς στη μασχάλη και στη ράχη και κλείνει κοντά στη σπονδυλική στήλη. Το θέμα των μετεγχειρητικών ουλών πρέπει να συζητείται εκτενώς με την/τον ασθενή πριν την επέμβαση.

Σε ποίους απευθύνεται η ανόρθωση του ανώτερου κορμού (upper body lift)

Υποψήφιοι για το upper body lift είναι οι ασθενείς με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, οι οποίοι έχουν σταθεροποιήσει το σωματίκο τους βάρος, έχουν αποκτήσει φυσιολογικό BMI (δείκτη μάζας σώματος) και δεν έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης όσον αφορά στην ιεράρχηση των χειρουργείων θα πρέπει να έχουν πριν πραγματοποιήσει το lower body lift -σε όσους ασθενείς έχουν περίσσεια στον κατώτερο κορμό- και οι γυναίκες ασθενείς θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε ανόρθωση μαστών ή σε αποκατάσταση της γυναικομαστίας, οι άντρες.  Εναλλακτικά, τα δύο τελευταία χειρουργεία μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα με το upper body lift. Σε περίπτωση που υπάρχει κοιλιοκήλη αυτή διορθώνεται από γενικό χειρουργό στη διάρκεια του body lift, χωρίς παραπάνω τομές. 

Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας

Το body lift γίνεται πάντα με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι από 4 έως 7 ώρες. Μετά το χειρουργείο κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για 2 ημέρες και η άμεση κινητοποίηση των ασθενών. 

Πως θα είναι οι ουλές μετά την ανόρθωση του ανώτερου κορμού (Upper body lift)

Θα υπάρχει μία οριζόντια υψηλή τομή που διατρέχει όλο τον κορμό, κάτω από τους μαστούς μέχρι πίσω στη σπονδυλική στήλη. Η ουλή καλύπτεται από το μαγιό και το εσώρουχο. Για την πλειονότητα ωστόσο των ασθενών, η ουλή είναι αμελητέα μπροστά στην ανακούφιση που νοιώθουν από τη βελτίωση στο περίγραμμα του κορμού τους. Για την αποφυγή δύσμορφων ή υπερτροφικών ουλών θα σας δοθούν οδηγίες αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων, ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης στην περίπτωση που έχετε ιστορικό χηλοειδών.  

Ποια θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά, εφόσον οι ασθενείς δεν αυξήσουν ξανά το σωματικό τους βάρος. Οι ουλές θα είναι εμφανείς τους πρώτους 8 μήνες, ενώ μετά από αυτό το διάστημα αποχρωματίζονται και ρικνώνονται. 

Ποιοι είναι οι περιορισμοί

Σε μία ανόρθωση ανώτερου κορμού το δέρμα πάνω από το επίπεδο της μέσης αφαιρείται και μαζί με αυτό παλιές ραγάδες και ουλές. Το χειρουργείο δε θα διορθώσει την ποιότητα του δέρματος κάτω από τον ομφαλό και οι ασθενείς πρέπει να είναι ενήμεροι ότι οι ραγάδες και η λέπτυνση του δέρματος θα παραμείνουν και μετά την επέμβαση, αλλά θα είναι λιγότερο εμφανείς, επειδή το δέρμα που διατηρείται διατείνεται. 

Από τους σοβαρότερους περιορισμούς του χειρουργείου είναι η ύπαρξη παλαιών τομών στην κοιλιά, οι μεγάλες κοιλιοκήλες και η πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης. Επίσης, ασθενείς που δεν έχουν φυσιολογικό BMI, που έχουν συχνές διακυμάνσεις στο βάρος τους ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και που δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία για πολλές ώρες πρέπει να αποτρέπονται από αυτά τα χειρουργεία. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από το body lift

Η γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική κατάσταση και το ιστορικό σας και εφόσον κρίνει ότι είστε κατάλληλοι για το χειρουργείο θα σας ενημερώσει για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους. Επίσης θα σας ζητηθεί να διακόψετε το κάπνισμα και να απέχετε από τη χρήση συμπληρωμάτων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος. Στη συνέχεια η/ο αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 

Τι πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δοθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρέπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν, καθώς για τον συμπληρωματικό έλεγχο που πιθανά χρειάζεται να κάνετε για διερεύνηση κηλών και φλεβικής ανεπάρκειας. Το βάρος σας πρέπει να παραμείνει σταθερό στα χαμηλότερα επίπεδα, γιατί πιθανές διακυμάνσεις μπορεί να αναβάλλουν το χειρουργείο. 

Η γιατρός θα σας εξηγήσει την αξία της διακοπής του καπνίσματος και της σωστής διατροφής στην επούλωση των τραυμάτων. Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικό πιεστικό ένδυμα, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 

Τι πρέπει να κάνετε μετά την επέμβαση

Στην κλινική παραμένετε για τα πρώτα δύο 24 ώρα όμως ο χρόνος αποχής από δουλειά γραφείου πρέπει να υπολογιστεί στις 2 εβδομάδες. Γενικά θα νοιώθετε καταβεβλημένες/οι και συστήνεται αποχή από σωματική εργασία και σπορ για 1 μήνα. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό πιεστικό ένδυμα το οποίο και θα κρατήσετε για 6 εβδομάδες. Πιθανά να έχετε παροχετεύσεις οι οποίες θα αφαιρεθούν τα πρώτα 24 ώρα, ενώ θα χρειαστεί να κινητοποιειθείτε το συντομότερο δυνατό. Θα λάβετε αντιβιοτική και αντιπηκτική αγωγή για δύο εβδομάδες. Ο πόνος και το οίδημα όταν υπάρχουν αντιμετωπίζονται εύκολα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. 

Ποιο είναι το κόστος του Body lift

Το κόστος της ανόρθωσης του κορμού υπολογίζεται αθροίζοντας το κόστος της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται η ασθενής, την αμοιβή της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Αν υπάρχει κήλη υπολογίζεται και η αμοιβή του/της Γενικού Χειρουργού. Στα έξοδα πρέπει να προστεθεί και η αγορά του ειδικού πιεστικού ενδύματος.