Κάθετη κοιλιοπλαστική

Κάθετη κοιλιοπλαστική (Fleur-de-lis) είναι η επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται μεγάλη περίσσεια δέρματος και υποδορίου λίπους από την πρόσθια επιφάνεια του κορμού, με σποπό να δημιουργηθεί ένα πιο νεανικό και λεπτό περίγραμμα κορμού. (Οι επέμβαση της κλασσικής κοιλιοπλαστικής έχει αναλυθεί στις Αισθητικές επεμβάσεις Πλαστικής χειρουργικής του κορμού). Υποψήφιοι για Fleur-de-lis κοιλιοπλαστική είναι οι ασθενείς με προϋπάρχουσα μέση τομή πάνω από τον ομφαλό, οι οποίοι μετά από απώλεια σημαντικού βάρους παρουσιάζουν περίσσεια δέρματος σε όλο το πρόσθιο κοιλιακό τους τοίχωμα.

Όπως η κλασσική (οριζόντια) κοιλιοπλαστική, έτσι και η κάθετη, μπορεί να διορθώσει εκτός από τη χαλάρωση του δέρματος και τη διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών και να συνδυαστεί με μικρής κλίμακας λιποαναρρόφηση. Δεν       μπορεί όμως να συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις. Σκοπός του χειρουργείου είναι να σμηλευτεί ένας πιο λεπτός και σφικτός κορμός, να αφαιρεθεί η περίσσεια του δέρματος με τις ραγάδες και να αποκατασταθεί η διάσταση των ορθών κοιλιακών μυών - όταν και όπου αυτή υπάρχει. 


Τι μπορεί να γίνει 

Η κάθετη κοιλιοπλαστική απευθύνεται συνήθως σε ασθενείς που έχουν χάσει πολλά κιλά και οι οποίοι παρουσιάζουν οριζόντια περίσσεια δέρματος πάνω από τον ομφαλό και κάθετη περίσσεια κάτω από τον αυτόν. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου αφαιρείται το δέρμα που βρίσκεται μέσα στο περίγραμμα του παρακάτω σχήματος και τα σημεία ABC' πλησιάζουν στο σημείο C. 

DSC_1326.jpg

Ο ομφαλός προβάλλει σε νέα ψηλότερη θέση και γίνεται συρραφή των ορθών κοιλιακών μυών. Ως αποτέλεσμα του χειρουργείου υπάρχει μία οριζόντια τομή (στο επίπεδο της καισαρικής τομής) που εκτείνεται μέχρι τα λαγόνια οστά και μία κάθετη στη μέση γραμμή, που περνάει από τον ομφαλό και ξεκινάει από την ξιφοειδή απόφυση για να συναντήσει την οριζόντια, λίγο πάνω από το εφήβαιο (σημείο C). Το θέμα των μετεγχειρητικών ουλών πρέπει να συζητείται εκτενώς με την/τον ασθενή πριν την επέμβαση, ενώ η επιλογή της κάθετης κοιλιοπλαστικής είναι ευκολότερη όταν προϋπάρχει τομή στη μέση γραμμή της κοιλιάς από παλαιότερο χειρουργείο. 

Σε ποίους απευθύνεται η κάθετη κοιλιοπλαστική 

Υποψήφιοι για την κάθετη κοιλιοπλαστική είναι οι ασθενείς με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, οι οποίοι έχουν σταθεροποιήσει το σωματίκο τους βάρος, έχουν αποκτήσει φυσιολογικό BMI (δείκτη μάζας σώματος) και δεν έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι γυναίκες ασθενείς, ιδανικά, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Σε περίπτωση που υπάρχει ομφαλοκήλη ή κοιλιοκήλη αυτή διορθώνεται από Γενικό Χειρουργό στη διάρκεια της κοιλιοπλαστικής, χωρίς παραπάνω τομές. 


Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας

Οι κοιλιοπλαστικές γίνονται με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι από 3 έως 4 ώρες. Μετά το χειρουργείο κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για 2 ημέρες και η άμεση κινητοποίηση των ασθενών.

Πως θα είναι οι ουλές μετά την κάθετη κοιλιοπλαστική

Θα υπάρχει μία οριζόντια χαμηλή τομή πάνω από το εφήβαιο μέχρι τις λαγόνιες ακρολοφίες και μία κάθετη προς αυτήν, που περνάει από το επίπεδο του ομφαλού. Το μήκος της κάθετης τομής εξαρτάται από την περίσσεια δέρματος που παρατηρείται πάνω από τον ομφαλό, στον οριζόντιο άξονα. Επίσης θα υπάρχει τομή γύρω από τον ομφαλό.  Η κάθετη ουλή δεν καλύπτεται από τα εσώρουχά. Για την πλειονότητα ωστόσο των ασθενών, οι ουλές είναι αμεληταίες μπροστά στην ανακούφιση που νοιώθουν από τη βελτίωση στο περίγραμμα και τη δύναμη του κορμού τους. Για την αποφυγή δύσμορφων ή υπερτροφικών ουλών θα σας δωθούν οδηγίες αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων, ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης, σε περίπτωση που έχετε ιστορικό χηλοειδών.  


Ποια θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων 

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά, εφόσον οι ασθενείς δεν αυξήσουν το σωματικό τους βάρος ή οι γυναίκες δε μείνουν έγκυες. Οι ουλές θα είναι εμφανείς τους πρώτους 8 μήνες, ενώ μετά από αυτό το διάστημα αποχρωματίζονται και ρικνώνονται. 


Ποιοι είναι οι περιορισμοί

Σε μία κάθετη κοιλιοπλαστική το δέρμα πάνω και κάτω από τον ομφαλό αφαιρείται και μαζί με αυτό παλιές ραγάδες και ουλές. Το χειρουργείο δε θα διορθώσει την ποιότητα του δέρματος και οι ασθενείς πρέπει να είναι ενήμεροι ότι οι ραγάδες και η λέπτυνση του δέρματος θα παραμείνουν και μετά την επέμβαση αλλά θα είναι λιγότερο εμφανείς, επειδή το δέρμα που διατηρείται διατείνεται. Επίσης, βελτιώνει σε μικρό βαθμό τη χαλάρωση της ράχης.   

Από τους σοβαρότερους περιορισμούς του χειρουργείου της κοιλιοπλαστικής είναι οι μεγάλες κήλες και η πιθανότητα μελλοντικής εγκυμοσύνης. Επίσης, ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, που δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία ή εκείνοι με δυσμορφικό σύνδρομο πρέπει να αποτρέπονται από χειρουργεία αισθητικής φύσεως. 


Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την κοιλιοπλαστική

Η γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική σας κατάσταση και το ιστορικό σας και εφόσον κρίνει ότι είστε κατάλληλοι/ες για το χειρουργείο θα σας ενημερώσει για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους. Επίσης θα σας ζητήθει να διακόψετε το κάπνισμα και να απέχετε από τη χρήση συμπληρωμάτων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος. Στη συνέχεια, η/ο αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 


Τι πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δωθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρεπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν, καθώς για τον συμπληρωματικό έλεγχο που πιθανά χρειάζεται να κάνετε για διερεύνηση κηλών. Το βάρος σας πρέπει να παραμείνει σταθερό στα χαμηλότερα επίπεδα, γιατί πιθανές διακυμάνσεις μπορεί να αναβάλλουν το χειρουργείο. 

Η γιατρός θα σας εξηγήσει την αξία της διακοπής του καπνίσματος και της σωστής διατροφής στην επούλωση των τραυμάτων. Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικό πιεστικό ένδυμα, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 


Τί πρέπει να κάνετε μετά την επέμβαση

Στην κλινική παραμένετε για τα πρώτα δύο 24ώρα όμως ο χρόνος αποχής από την εργασία σας πρέπει να έχει υπολογιστεί στις 3 εβδομάδες. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να κάνετε ελαφριές εργασίες πολύ νωρίτερα, όμως γενικά θα νοιώθετε καταβεβλημένες/οι. Συστήνεται επίσης αποχή από σπορ για 1μήνα. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό πιεστικό ένδυμα το οποίο και θα κρατήσετε για 6 εβδομάδες. Πιθανά να έχετε παροχέτευση η οποία θα αφαιρεθεί τα πρώτα 24ώρα, ενώ θα χρειαστεί να κινητοποιειθείτε το συντομότερο δυνατό. Θα λάβετε αντιβιωτική αγωγή για μερικές μέρες. Ο πόνος και οι εκχυμώσεις, όταν υπάρχουν, αντιμετωπίζονται εύκολα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. 


Ποιο είναι το κόστος της Fleur-de-lis κοιλιοπλαστικής

Το κόστος της κάθετης κοιλιοπλαστικής υπολογίζεται αθροίζοντας το κόστος της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται η ασθενής, την αμοιβή της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Αν υπάρχει κήλη (ομφαλοκήλη ή κοιλιοκήλη) υπολογίζεται και η αμοιβή του/της Γενικού Χειρουργού. Στα έξοδα πρέπει να προσθεθεί και η αγορά του ειδικού πιεστικού ενδύματος.