Άμεση αποκατάσταση μαστού με ένθεμα

Άμεση Αποκατάσταση Μαστού σε Ένα Στάδιο με Ένθεμα:


Σε αρκετές περιπτώσεις η αφαίρεση του όγκου από τον μαστό δεν είναι αρκετή και οι ασθενείς έχουν ένδειξη να υποβληθούν σε μεγαλύτερη επέμβαση αφαίρεσης όλου του μαστού. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται μαστεκτομή και διακρίνουμε διάφορους τύπους επέμβασης ανάλογα με τις δομές που μπορούν να διατηρηθούν. Το χειρουργείο συνήθως επεκτείνεται και στους λεμφαδένες της ομόπλευρης μασχάλης. Η ένδειξη για μαστεκτομή και το είδος αυτής μπαίνει από τον/την Ογκολόγο Χειρουργό Μαστού. Το είδος της αποκατάστασης και το πότε αυτή θα λάβει χώρα αποτελεί αντικείμενο της Πλαστικής Χειρουργικής και καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και ανάγκες της ασθενούς. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η θεραπεία του καρκίνου του μαστού έχει θεαματικά αποτελέσματα στο προσδόκιμο ζωής των ασθενών και ο αριθμός των γυναικών, που μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών τους ή ταυτόχρονα με το ογκολογικό τους χειρουργείο, ζητάνε χειρουργείο αποκατάστασης των μαστών τους συνεχώς αυξάνει. Στις μέρες μας καμία ασθενής δεν πρέπει να υποβάλλεται σε μαστεκτομή πριν της εξηγηθούν οι επιλογές που έχει για άμεση ή καθυστερημένη αποκατάσταση.

Εδώ, θα αναλύσουμε την άμεση (ταυτόχρονα με το ογκολογικό χειρουργείο) σε ένα χρόνο  (χωρίς τη χρήση διατατήρων- expanders) αποκατάσταση με ένθεμα.  

Σε ποιες απευθύνεται η επέμβαση

Η επέμβαση απευθύνεται σε όλες τις ασθενείς που θα υποβληθούν σε υποδόρια μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος  (+/- τη θηλή και την άλω) ανεξαρτήτου ηλικίας,  και επιθυμούν να αποκαταστήσουν το έλλειμμα που καταλείπει η μαστεκτομή. 

Η επέμβαση αν και ανήκει στις επανορθωτικές επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής έχει έντονα αισθητικό χαρακτήρα και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα των ασθενών. 

Πως γίνεται η επέμβαση

Το είδος της μαστεκτομής (υποδόρια μαστεκτομή με διατήρηση δέρματος και θηλής ή υποδόρια μαστεκτομή με διατήρηση μόνο του δέρματος) επιλέγεται από τον Ογκολόγο Χειρουργό Μαστού και την ασθενή. Σημαντικά στη λήψη αποφάσεων είναι το μέγεθος και ο αριθμός των όγκων, η εντόπισή τους, το μέγεθος των μαστών, προηγούμενα χειρουργεία στο μαστό, η ηλικία και το πλάνο των μετεγχειρητικών θεραπειών. 

Ως γενική αρχή ο μαστός αφαιρείται από τον Ογκολόγο Χειρουργό ενώ διατηρείται το υπερκείμενο δέρμα και λίπος. Η θέση της τομής επιλέγεται κατά περίπτωση Στη συνέχεια ο μαστός αναδημιουργείται με κατάλληλο για τις διαστάσεις της ασθενούς ένθεμα. Το ένθεμα μπαίνει υποδόρια, πλήρως ή μερικώς κάτω από το μείζωνα θωρακικό μυ και ο κατώτερος πόλος του προστατεύεται και στηρίζεται με ειδικά πλέγματα ή βιολογικές δερμίδες.  Το τραύμα κλείνει κατά στρώματα αφού πρώτα τοποθετηθούν παροχετεύσεις.   

Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας

Η μαστεκτομή και η άμεση αποκατάστασή της με ένθεμα γίνεται με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι από 2 έως 4 ώρες, ενώ εξαιτίας της φύσης και της διάρκειας του χειρουργείου κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για δύο μέρες. 

Πως θα είναι οι ουλές μετά το χειρουργείο

Το είδος των ουλών εξαρτάται από το χειρουργείο που θα επιλεγεί. Οι τομές σχεδιάζονται από κοινού με τον Ογκολόγο Χειρουργό πριν το χειρουργείο, ακολουθώντας της βασικές αρχές της Χειρουργικής Ογκολογίας και της Πλαστικής Χειρουργικής. Οι τομές επουλώνουν και ωριμάζουν για αρκετούς μήνες και το σημάδι που καταλείπουν καλύπτεται πάντα από το στηθόδεσμο. Η πλειοψηφία των γυναικών θα υποβληθούν σε μετεγχειρητική ακτινοθερεπεία και χημειοθεραπεία, θεραπείες οι οποίες επηρεάζουν το ρυθμό επούλωσης. 

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα σας δωθούν οδηγίες για την αποφυγή δύσμορφων ουλών, ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξασφάλιση του αισθητικού αποτελέσματος του/ των μαστών σας.  

Ποια θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά. Την ίδια στιγμή ο άλλος μαστός (μη χειρουργημένος)  υπόκειται στις μεταβολές που επιφέρει η βαρύτητα και ο χρόνος, με αποτέλεσμα να κρίνεται συχνά επιβεβλημένο ένα δεύτερο χειρουργείο συμμετροποίησης. Συχνά ο χειρουργημένος μαστός χρειάζεται να υποβληθεί σε μετεγχειρητική ακτινοβολία, η οποία στη πλειοψηφία των περιπτώσεων ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα και επιπλοκές.  

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του χειρουργείου

Απόλυτες αντενδείξεις πέρα από το στάδιο της νόσου δεν υπάρχουν. Σχετικές αντενδείξεις για την άμεση αποκατάσταση του μαστού με ένθεμα έχουν οι καπνίστριες, παχύσαρκες, που έχουν προηγηθεί σε ακτινοβολία στο παρελθόν. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την επέμβαση

Οι γιατροί από κοινού, θα αξιολογήσουν τη γενική σας κατάσταση και το ιστορικό σας και θα κρίνουν αν είστε κατάλληλη για χειρουργείο άμεσης αποκατάστασης. Θα ενημερωθείτε για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους.  Επίσης θα σας ζητηθεί να διακόψετε τη χρήση συμπληρωμάτων και φαρμάκων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος και να απέχετε από το κάπνισμα. Στη συνέχεια ο/η αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 

Τι πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δωθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρέπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν.  

Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικός στηθόδεσμος, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 

Τι πρέπει να προσέξετε μετά την επέμβαση

Στην κλινική παραμένετε τουλάχιστον δύο 24ώρα.  Ο χρόνος αποχής από την εργασία σας πρέπει να υπολογιστεί σε δύο εβδομάδες. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό στηθόδεσμο τον οποίο και θα κρατήσετε για 6 έβδομάδες. Θα έχετε παροχέτευση η οποία θα παραμείνει αρκετά 24ώρα, ενώ θα χρειαστεί να κινητοποιειθείτε ελεγχόμενα τα πρώτα 24ώρα. Ο πόνος αντιμετωπίζεται εύκολα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. 

Ποιο είναι το κόστος  της άμεσης αποκατάστασης μαστών με ένθεμα

Το κόστος της άμεσης αποκατάστασης μαστών υπολογίζεται αθροίζοντας την αμοιβή της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται η ασθενής, του/της Ογκολόγου Γενικού Χειρουργού, της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Στα έξοδα πρέπει να συνυπολογιστεί η αγορά του ενθέματος και του ειδικού στηθόδεσμου. Μέρος των εξόδων καλύπτονται από το ταμείο των ασθενών.  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος