Αυξητική μαστών

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΥ: 

Ορίζoυμε την επέμβαση αύξησης του όγκου των μαστών. Πραγματοποιείται σε νεαρές γυναίκες με μικρομαστία, αμαστία ή/και ασυμμετρία μαστών, ενώ όταν, σε μεγαλύτερες γυναίκες, συνυπάρχει πτώση, πρέπει να συνδυαστεί με ανόρθωση μαστών/ μαστοπηξία. 

Το μέγεθος του γυνακείου στήθους καθορίζεται κυρίως απο γενετικούς παράγοντες όπως: τα γονίδια και τις ορμόνες του φύλου και σε μικρότερο βαθμό από επίκτητους όπως το σωματικό βάρος και τη λήψη φαρμακευτικών ουσιών. Η ανάπτυξη των μαστών ολοκληρώνεται λίγο μετά την εφηβεία και έτσι νωρίς στη ζωή τους οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αυξητική μαστών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της συμμετρίας του σώματος τους, της θυληκότητας και της αυτοπεποίθησής τους. 

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Ένδειξη για χειρουργείο έχουν οι γυναίκες με μικρό ή καθόλου στήθος, με μεσαίο μέγεθος στήθους αλλά μικρή πτώση (ειδικά μετά από θηλασμό), με ανισομαστία, αμαστία, σωληνωτούς μαστούς ή σύνδρομο Polland, καθώς και όσες υποβάλλονται σε αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή. Σκοπός του χειρουργείου είναι να δημιουργηθούν συμμετρικοί, με φυσιολογικό σχήμα και μέγεθος, μαστοί.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Η επέμβαση γίνεται με τη χρήση προσχηματισμένων ενθεμάτων, κυρίως σιλικόνης. Στην Αμερική γίνεται χρήση ενθεμάτων φυσιολογικού ορού, τα οποία αποκτούν τον τελικό τους όγκο μετά το χειρουργείο, όπου ο γιατρός σε συνεννόηση με την ασθενή αποφασίζουν αν χρειάζεται να προστεθεί ή να αφαιρεθεί όγκος. Στην ΕΕ τα ενθέματα αυτά δεν έχουν πάρει έγκριση. 

Η τοποθέτηση των ενθεμάτων γίνεται μέσω μίας μικρής τομής έως 6 εκ., η οποία μπορεί να γίνει στην υπομάστιο αύλακα (κάτω από το μαστό), γύρω από τη θηλή ή στη μασχάλη. Το μέγεθος του ενθέματος αποφασίζεται με βάση την ανατομία του θώρακα της ασθενούς και τις επιθυμίες της. Το επίπεδο που τοποθετείται το ένθεμα μπορεί να είναι τελείως κάτω από τον μυ (μείζωνα θωρακικό) (subpectoral) ή μερικά κάτω από το μυ και μερικά κάτω από το μαστό (dual plane). Σε γυναίκες που έχουν φυσιολογικούς μαστούς και επιθυμούν περαιτέρω αύξηση τα ενθέματα μπορουν να τοποθετηθούν κάτω από το παρέγχυμα του μαστού (subgladular). 

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ ΜΕ ΛΙΠΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η λήψη λίπους (με τη μορφή λιπώματος) και η μεταφορά του στο μαστό ήταν ιστορικά η πρώτη επέμβαση αυξητικής μαστών, που πραγματοποιήθηκε από τον Czerny το 1895 με επιτυχία! Στις μέρες μας υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις λίπους στους μαστούς μπορούν να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και είναι μία τεχνική που κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους πλαστικούς χειρουργούς. 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ

Η αυξητική μαστών γίνεται με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 2 ώρες, ενώ εξαιτίας της λήψης γενικής αναισθησίας και της διάρκειας του χειρουργείου κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για λίγες ώρες και η άμεση κινητοποίηση.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ

Το είδος των ουλών εξαρτάται από το χειρουργείο που θα επιλεγεί. Συνήθως επιλέγεται η υπομάστιος προσπέλαση, οπότε οι τομές είναι πολύ μικρές έως 6 εκ, βρίσκονται κάτω από τους μαστούς και είναι ορατές μόνο όταν τα χέρια είναι υπερυψωμένα. Η τομές επουλώνουν και ωριμάζουν για αρκετούς μήνες και το σημάδι που καταλείπουν, συνήθως, δεν είναι εύκολα αντιληπτό, ενώ καλύπτεται πάντα από το στηθόδεσμο. Για την πλειοψηφία των γυναικών η ύπαρξη των ουλών είναι αμεληταία μπροστά στη βελτίωση στο σχήμα και στο μέγεθος των μαστών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξητική μαστών είναι απο τις επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής με τους μεγαλύτερους δείκτες ικανοποίησης των ασθενών μετεγχειρητικά.

Προς αποφυγή δύσμορφων ουλών θα σας δωθούν οδηγίες άμεσα μετεγχειρητικά ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης σε περίπτωση που έχετε ιστορικό χειλοειδών. 

ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά εφόσον η γυναίκα διατηρήσει σταθερό βάρος. Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού ο φυσιολογικός μαστός υπερπλάσσεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Ο θηλασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεμπόδιστα.

Με το χρόνο οι μαστοί που έχουν υποβληθεί σε αυξητική θα συμπεριφερθούν όπως ακριβώς οι μη χειρουργημένοι μαστοί, υπακούοντας στον νόμο της βαρύτητας και αποκτώντας σταδιακά πτωτική τάση. Η πτώση αυτή ωστόσο θα είναι μικρότερη σε σύγκριση με φυσιολογικούς μαστούς ίδιου όγκου, επειδή τα ενθέματα συγκρατούνται πλήρως ή μερικώς από τον μύ. Η πτώση μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση ειδικών αθλητικών στηθόδεσμων.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Αυξητική μαστών μπορεί να γίνει σε νεαρές γυναίκες από την ηλικία των 22 χρόνων. Νωρίτερα μπορούν να χειρουργηθούν μόνο οι ασθενείς με σύνδρομο Polland, με ανισομαστία ή σωληνωτούς μαστούς, στις οποίες το μέγεθος των μαστών είναι σταθερό για τουλάχιστον 12 με 24 μήνες. Το χειρουργείο δεν πραγματοποιείται στη διάρκεια του θηλασμού ή σε περίοδο που δεν έχει ολοκληρωθεί ο οικογενειακός προγραμματισμός. Ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, που δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία ή εκείνες με δυσμορφικό σύνδρομο πρέπει να αποτρέπονται από αυτό το χειρουργείο. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική σας κατάσταση και το ιστορικό σας και εφόσον κρίνει ότι είστε κατάλληλη για το χειρουργείο θα σας ενημερώσει για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους. Επίσης θα σας ζητήθει να διακόψετε τη χρήση συμπληρωμάτων και φαρμάκων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος και να απέχετε από το κάπνισμα. Στη συνέχεια ο/η αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΩΝ

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δωθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρεπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν καθώς για τον συμπληρωματικό έλεγχο που πιθανά Xρειάζεται να κάνετε με μαστογραφία και υπέρηχο μαστών. Συνήθως ένας απλός προεγχειρητικός έλεγχος μία μέρα πριν το χειρουργείο είναι αρκετός. 

Η γιατρός θα σας εξηγήσει την επίδραση του καπνίσματος στην επούλωση των τραυμάτων και θα σας ζητήσει να το διακόψετε. Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικός στηθόδεσμος, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΩΝ

Στην κλινική παραμένετε για λίγες ώρες έως το πρώτο 24 ώρο, όμως ο χρόνος αποχής από την εργασία σας πρέπει να έχει υπολογιστεί στις 2 εβδομάδες. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να κάνετε ελαφριές εργασίες πολύ νωρίτερα, όμως γενικά θα νοιώθετε καταβεβλημένες και θα πρέπει να περιορίσετε τις κινήσεις των άνω άκρων για τις πρώτες 4-5 μέρες. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό στηθόδεσμο τον οποίο και θα κρατήσετε για 6 έβδομάδες. Πιθανά να έχετε παροχέτευση η οποία θα αφαιρεθεί τα πρώτα 24ώρα, ενώ θα χρειαστεί να κινητοποιειθείτε το συντομότερο δυνατό. Ο πόνος και το οίδημα αντιμετωπίζονται με αντιφλεγμωνώδη και παυσίπονα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. Συστήνεται επίσης αποχή από σπορ για 1μήνα.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Το κόστος της αυξητικής μαστών υπολογίζεται αθροίζοντας την αμοιβή της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται η ασθενής, της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Στα έξοδα πρέπει να συνυπολογιστεί η αγορά των ενθεμάτων και των ειδικών στηθόδεσμων. 


Εκδήλωση ενδιαφέροντος