Γυναικομαστία

Γυναικομαστία

Η γυναικομαστία αποτελεί την πιο συχνή πάθηση του ανδρικού μαστού. Πρόκειται για καλοήθη υπερπλασία του μαζικού αδένα και πρέπει να διαφοροδιαγινώσκεται από την ψευδογυναικομαστία, στην οποία αυξάνεται η εναπόθεση λίπους. Οι περισσότεροι άντρες σε κάποιο στάδιο της ζωής τους θα βιώσουν τη γυναικομαστία. Οι περίοδοι της φυσιολογικής γυναικομαστίας είναι η πρώτη νεογνική ηλικία (που οφείλεται στα οιστρογόνα της μητέρας), η εφηβεία (αιτία η σχετικά αυξημένη οιστραδιόλη σε σχέση με την τεστοστερόνη) και τέλος η τρίτη και τέταρτη ηλικία, στην οποία τα επίπεδα της τεστοστερόνης στο πλάσμα μειώνονται. Η συχνότητα της πάθησης σε όλο τον πληθυσμό ανέρχεται περίπου στο 30%, ενώ στο 75% αυτών είναι αμφοτερόπλευρη.   

Είναι σημαντική η διερεύνηση των αιτιών της γυναικομαστίας για να αποκλειστούν παθολογικά αίτια. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι άντρες με γυναικομαστία δεν έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού σε σχέση με τους υπόλοιπους άντρες και ότι ο καρκίνος αυτός αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των κακοηθειών του μαστού. 

Τι μπορεί να γίνει

Αφού ολοκληρωθεί η διερεύνηση και η σταδιοποίηση της μονόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης γυναικομαστίας ο ασθενής μπαίνει σε παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί η κλινική του εικόνα. Ένα μεγάλο ποσοστό της γυναικομαστίας υποστρέφει. Χειρουργική αποκατάσταση προτείνεται σε ασθενείς με εμμένουσα γυναικομαστία πάνω από 12 μήνες. Οι χειρουργικές λύσεις που προτείνονται εξαρτώνται από το μέγεθος του προβλήματος και την παρουσία ή όχι πτώσης. Σε όλες τις περιπτώσεις προτείνεται λιποαναρρόφηση και αφαίρεση του μαζικού αδένα, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει πτώση γίνεται και περιθηλαία μαστοπηξία με ή χωρίς τη χρήση κρημνού. 

 Σε ποίους απευθύνεται το χειρουργείο 

Η χειρουργική αποκατάσταση της γυναικομαστίας απευθύνεται σε άντρες στους οποίους έχουν αποκλειστεί ή αντιμετωπιστεί άλλα παθολογικά αίτια και δε λαμβάνουν σε χρόνια βάση, φάρμακα που προκαλούν γυναικομαστία (πχ, διουρητικά, αντιμηκιτιασικά). Επίσης απευθύνεται σε άντρες που έχουν σταθεροποιήσει το βάρος τους.  

Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας

Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία στο ιατρείο για μικρή έως μεσαίου βαθμού γυναικομαστία ή με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική όταν υπάρχει σημαντικού βαθμού γυναικομαστία με πτώση. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι 1,5 με 2 ώρες. Μετά το χειρουργείο κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για λίγες ώρες και η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς. 

Πως θα είναι οι ουλές μετά το χειρουργείο

Το είδος των ουλών εξαρτάται από το χειρουργείο που θα επιλεγεί. Ως γενική αρχή μικρές γυναικομαστίες διορθώνονται μόνο με λιποαναρρόφηση και τότε οι τομές είναι λίγων χιλιοστών και κρύβονται γύρω από τη θηλαία άλω. Μεγαλύτερες γυναικομαστίες με συνοδό πτώση διορθώνονται με λιποαναρρόφηση και ακτινωτή αφαίρεση μαζικού αδένα μέσω περιθηλαίας τομής. Τα σημάδια κρύβονται εύκολα γύρω από την άλω. Για την πλειονότητα ωστόσο των αντρών αυτά είναι αμεληταία μπροστά στην ανακούφιση που νοιώθουν από τη βελτίωση στο σχήμα και την πυκνότητα των μαστών τους. Για την αποφυγή δύσμορφων ή υπερτροφικών ουλών θα σας δωθούν οδηγίες αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων, ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης στην περίπτωση που έχετε ιστορικό χηλοειδών.  

Ποια θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά για τα επόμενα χρόνια, εφόσον ο ασθενής δε βάλει βάρος ή δεν υποβληθεί σε αγωγή η οποία να προκαλεί μεταβολή στα οιστρογόνα που κυκλοφορούν στο αίμα του. 

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του χειρουργείου

Η επέμβαση δεν μπορεί να διορθώσει την ποιότητα του δέρματος των μαστών, διορθώνει μόνο το σχήμα τους. Ο ασθενής πρέπει να είναι ενήμερος ότι οι ραγάδες και η λέπτυνση του δέρματος δεν μπορούν να βελτιωθούν τελείως με το χειρουργείο. Μπορεί  όμως να αλλάξει το σχήμα και το μέγεθος των θηλών σε περίπτωση που έχουν μεγαλώσει πολύ ή είναι ασύμμετρες. Τέλος, ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, που δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία ή εκείνες με δυσμορφικό σύνδρομο πρέπει να αποτρέπονται από χειρουργεία αισθητικής φύσεως. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χειρουργική αποκατάσταση της γυναικομαστίας

Η γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική σας κατάσταση και το ιστορικό σας και εφόσον κρίνει ότι είστε κατάλληλος για το χειρουργείο θα σας ενημερώσει για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους.  Επίσης θα σας ζητηθεί να διακόψετε τη χρήση συμπληρωμάτων και φαρμάκων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος και να απέχετε από το κάπνισμα. Στη συνέχεια ο/η αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 

Τι πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δωθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρεπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν, καθώς για τον συμπληρωματικό έλεγχο που πιθανά χρειάζεται να κάνετε με μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.

Η γιατρός θα σας εξηγήσει την αξία της διακοπής του καπνίσματος και της σωστής διατροφής στην επούλωση των τραυμάτων. Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικό πιεστικό γιλέκο, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 

Τι πρέπει να προσέξετε μετά την επέμβαση 

Στην κλινική παραμένετε για το πρώτες ώρες όμως ο χρόνος αποχής από την εργασία σας πρέπει να έχει υπολογιστεί στις 3-4 ημέρες. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να κάνετε ελαφριές εργασίες πολύ νωρίτερα, όμως γενικά θα νοιώθετε καταβεβλημένοι. Συστήνεται επίσης αποχή από σπορ για 2 εβδομάδες. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό ρούχο το οποίο και θα κρατήσετε για 6 εβδομάδες. Πιθανά να υπάρξουν εκχυμώσεις, οι οποίες υποχωρούν την πρώτη εβδομάδα, ενώ όταν υπάρχει πόνος ή οίδημα αντιμετωπίζονται εύκολα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. 

Ποιο είναι το κόστος  της αποκατάστασης της γυναικομαστίας 

Το κόστος του χειρουργείου υπολογίζεται αθροίζοντας το κόστος της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται ο ασθενής, την αμοιβή της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Στα έξοδα πρέπει να συνυπολογιστεί η αγορά του ειδικού γιλέκου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος