Μαστοπηξία - Ανόρθωση Μαστών

DSC_1329.jpgΑνόρθωση μαστών - μαστοπηξία:

Ο μαστός αποτελείται εσωτερικά από μαζικό αδένα και ινολιπώδη ιστό και καλύπτεται εξωτερικά από έναν φάκελο δέρματος που στο κέντρο του -σε νεαρή ηλικία- έχει τη θηλή με την άλω της. Καθώς μεγαλώνουμε εξελίσσονται τρεις μηχανισμοί στο μαστό: α)το εσωτερικό του (μαζικός και ινολιπώδης ιστός) ατροφεί με αποτέλεσμα να χάνεται ο όγκος και η σφρηγιλότητά του β) ο ινώδης ιστός δεν μπορεί να ρικνωθεί για να διατηρήσει το σχήμα του μαστού εσωτερικά, και γ) το δέρμα εξωτερικά παρουσιάζει χαλάρωση.  Ως αποτέλεσμα η θηλή μεταναστεύει σταδιακά απο το πιο προέχων σημείο του μαστού στο κατωφερέστερο. Η απόσταση της θηλής από την υπομάστιο αύλακα καθορίζει το βαθμό της πτώσης (στάδιο Ι-IV). Εκτός από την ηλικία, οι εγκυμοσύνες, ο θηλασμός, οι αυξομειώσεις βάρους και η υπερτροφία των μαστών είναι οι αιτίες που οδηγούν στην πτώση.   

Τι μπορεί να γίνει

Οι πτωτικοί μαστοί διορθώνονται χειρουργικά και το χειρουργείο ονομάζεται μαστοπηξία ή ανόρθωση μαστών. Σκοπός του χειρουργείου ειναι να αποκαταστήσει το νεανικό σχήμα των μαστών, σε ψηλότερη θέση στο θώρακα, διατηρώντας όμως το μέγεθος και την αισθητικότητά τους. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και ο μαστός διαμορφώνεται για να αποκτήσει ξανά το κωνικό του σχήμα. Υπάρχει πάντα μία τομή γύρω από τη θηλή ή οποία μπορεί να συνεχίζεται με μία κάθετη, L ή σχήματος  τομή η οποία κρύβεται κάτω από το μαστό. Όταν οι μαστοί εκτός από πτώση έχουν και μεγαλύτερο μέγεθος γίνεται μειωτική μαστοπηξία, ενώ όταν η ασθενής εκτός από ανόρθωση επιθυμεί μεγαλύτερο μέγεθος, γίνεται αυξητική μαστοπηξία με ενθέματα.  

Σε ποίους απευθύνεται το χειρουργείο 

Η μαστοπηξία απευθύνεται σε νεαρές γυναίκες που είτε μετά από απώλεια σωματικού βάρους είτε για κληρονομικούς λόγους έχουν χαλάρωση και πτώση. Κυρίως όμως απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό, έχουν διακόψει το θηλασμό για 6-12 μήνες και το βάρος τους έχει σταθεροποιηθεί. 

Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας

Η μαστοπηξία γίνεται με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι 2,5 με 4 ώρες. Μετά το χειρουργείο κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για λίγες ώρες και η άμεση κινητοποίησή της ασθενούς. 

Πως θα είναι οι ουλές μετά το χειρουργείο

Το είδος των ουλών εξαρτάται από το χειρουργείο που θα επιλεγεί. Ως γενική αρχή μικρές πτώσεις διορθώνονται με περιθηλαία τομή μόνο ή περιθηλαία και κάθετη τομή. Μεγαλύτερες πτώσεις διορθώνονται με περιθηλαία και κάθετη τομή ή περιθηλαία και L ή  τομή. Τα σημάδια καλύπτονται από το στηθόδεσμο. Για την πλειονότητα ωστόσο των γυναικών αυτά είναι αμεληταία μπροστά στην ανακούφιση που νοιώθουν από τη βελτίωση στο σχήμα και την πυκνότητα των μαστών τους. Για την αποφυγή δύσμορφων ή υπερτροφικών ουλών θα σας δωθούν οδηγίες αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων, ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης στην περίπτωση που έχετε ιστορικό χηλοειδών.  

Ποια θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά για την επόμενη 10ετία, εφόσον η γυναίκα δε μείνει έγκυος ή αυξήσει πολύ το βάρος της. Ωστόσο, οι μαστοί που έχουν υποβληθεί σε μαστοπηξία θα συμπεριφερθούν όπως ακριβώς οι μη χειρουργημένοι μαστοί, υπακούοντας στον νόμο της βαρύτητας και αποκτώντας σταδιακά πτωτική τάση με την πάροδο του χρόνου. Η πτώση αυτή ωστόσο θα είναι μικρότερη, συγκριτικά με αυτή που θα συνέβαινε αν δεν είχε προηγηθεί το χειρουργείο, και εν μέρη μπορεί να προληφθεί με τη χρήση ειδικών αθλητικών στηθόδεσμων.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του χειρουργείου

Η μαστοπηξία δεν μπορεί να διορθώσει την ποιότητα του δέρματος των μαστών, διορθώνει μόνο το σχήμα τους. Η ασθενής πρέπει να είναι ενήμερη ότι οι ραγάδες και η λέπτυνση του δέρματος δεν μπορούν να βελτιωθούν με το χειρουργείο. Μπορεί  όμως να αλλάξει το σχήμα και το μέγεθος των θηλών σε περίπτωση που έχουν μεγαλώσει πολύ ή είναι ασύμμετρες. Από τους σοβαρότερους περιορισμούς του χειρουργείου της ανόρθωσης μαστών είναι η περίοδος της εγκυμοσύνης και του θηλασμού καθώς και οι 12 μήνες που έπονται. Ασθενείς που δεν έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό μπορούν να υποβληθούν σε μαστοπηξία, υπάρχει όμως η πιθανότητα να χρειαστεί να επαναλάβουν το χειρουργείο στο μέλλον. Τέλος, ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, που δεν μπορούν να λάβουν γενική αναισθησία ή εκείνες με δυσμορφικό σύνδρομο πρέπει να αποτρέπονται από χειρουργεία αισθητικής φύσεως.  

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ανόρθωση στήθους

Η γιατρός θα αξιολογήσει τη γενική σας κατάσταση και το ιστορικό σας και εφόσον κρίνει ότι είστε κατάλληλη για το χειρουργείο θα σας ενημερώσει για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους.  Επίσης θα σας ζητήθει να διακόψετε τη χρήση συμπληρωμάτων και φαρμάκων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος και να απέχετε από το κάπνισμα. Στη συνέχεια ο/η αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 

Τι πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δωθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρεπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν, καθώς για τον συμπληρωματικό έλεγχο που πιθανά χρειάζεται να κάνετε με μαστογραφία και υπέρηχο μαστών.

Η γιατρός θα σας εξηγήσει την αξία της διακοπής του καπνίσματος και της σωστής διατροφής στην επούλωση των τραυμάτων. Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικός στηθόδεσμος, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 

Τι πρέπει να προσέξετε μετά την επέμβαση 

Στην κλινική παραμένετε για το πρώτο 24 ώρο όμως ο χρόνος αποχής από την εργασία σας πρέπει να έχει υπολογιστεί στις 2 εβδομάδες. Αυτό δε σημαίνει ότι δε θα μπορείτε να κάνετε ελαφριές εργασίες πολύ νωρίτερα, όμως γενικά θα νοιώθετε καταβεβλημένες. Συστήνεται επίσης αποχή από σπορ για 1μήνα. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό στηθόδεσμο τον οποίο και θα κρατήσετε για 6 εβδομάδες. Πιθανά να έχετε παροχέτευση η οποία θα αφαιρεθεί τα πρώτα 24ώρα, ενώ θα χρειαστεί να κινητοποιειθείτε το συντομότερο δυνατό. Ο πόνος και το οίδημα όταν υπάρχουν αντιμετωπίζονται εύκολα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. Σε περίπτωση που σκέφτεστε μελλοντική εγκυμοσύνη ζητήστε από τη γιατρό να σας εξηγήσει αν και πόσο επηρεάζεται ο θηλασμός και το αποτέλεσμα του χειρουργείου.

Ποιο είναι το κόστος  της μειωτικής μαστών

Το κόστος της μειωτικής μαστών υπολογίζεται αθροίζοντας το κόστος της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται η ασθενής, την αμοιβή της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Στα έξοδα πρέπει να συνυπολογιστεί η αγορά των ειδικών στηθόδεσμων. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος