Ογκοπλαστική μαστού

Ογκοπλαστική Μαστού


Ορίζουμε την επέμβαση αφαίρεσης κακοήθειας από τον μαστό με ταυτόχρονη αποκατάσταση του φυσιολογικού σχήματος και της προβολής του. Πραγματοποιείται σε ασθενείς με μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους εξεργασίες, (συγκριτικά με το μέγεθος των μαστών τους) στις οποίες το ογκολογικό χειρουργείο μονο του, θα κατέλειπε έναν μαστό ελεύθερο νόσου αλλά μορφολογικά αλλοιωμένο και σε ασυμφωνία με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό.

Η έγκαιρη διάγνωση και η χειρουργική αφαίρεση του καρκίνου του μαστού μαζί με τις σύγχρονες θεραπείες (ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ορμονοθεραπέια) έχουν θεαματικά αποτελέσματα στην επιβίωση των ασθενών. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των γυναικών, που μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών τους ή ταυτόχρονα με το ογκολογικό τους χειρουργείο, ζητάνε κάποιο αισθητικό χειρουργείο στους μαστούς τους συνεχώς αυξάνει. 

Σε ποίους απευθύνεται η επέμβαση

Η επέμβαση απευθύνεται σε όλες τις ασθενείς με καρκίνο μαστού, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργείο αφαίρεσης του όγκου και επιθυμούν να διατηρήσουν ένα μικρότερο αλλά φυσιολογικό μαστό, να αποκαταστήσουν τη θηλή και την άλω- όταν κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεσή της- ή/και να φέρουν σε συμμετρία τους δύο μαστούς. 

Η επέμβαση αν και ανήκει στις επανορθωτικές επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής έχει έντονα αισθητικό χαρακτήρα και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα των ασθενών. 

Πως γίνεται η επέμβαση

Το είδος της επέμβασης που θα επιλεγεί από τον/την Ογκολόγο Χειρουργό Μαστού και την Πλαστικό Χειρουργό, εξαρτάται από το είδος του ογκολογικού χειρουργείου και τις προσδοκίες της ασθενούς. Σημαντικά στη λήψη αποφάσεων είναι το μέγεθος του όγκου, η εντόπισή του, το μέγεθος των μαστών, η ποιότητα του δέρματος, η ηλικία και το πλάνο των μετεγχειρητικών θεραπειών. 

Ως γενική αρχή ο όγκος αφαιρείται από τον Ογκολόγο Χειρουργό και ο μαστός που παραμένει επαναδιαμορφώνεται από την Πλαστικό Χειρουργό  έτσι ώστε ο μαστός να αποκτάει ξανά το κωνικό του σχήμα και η θηλή με την άλω της να βρίσκονται στο πιο προέχων σημείο του μαστού. Η θηλή τοποθετείται στη νέα της θέση μέσω ένος δερμοπαρεγχυματικού κρημνού, που εξασφαλίζει την αιμάτωση και τη νεύρωσή της, ενώ όταν αφαιρείται χρησιμοποιείται γειτονικό δέρμα για να επαναδημιουργηθεί. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορεί να χρησημοποιηθούν, η γιατρός όμως θα κρίνει ποια τεχνική έχει ένδειξη στην κάθε ασθενή. 

Ποιο είναι το είδος της αναισθησίας

Η ογκοπλαστική μαστών γίνεται με γενική αναισθησία σε οργανωμένη κλινική. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι 1με 2  ώρες, ενώ εξαιτίας της λήψης γενικής αναισθησίας και της διάρκειας του χειρουργείου κρίνεται σκόπιμη η παραμονή στην κλινική για λίγες ώρες και η άμεση κινητοποίηση.

Πως θα είναι οι ουλές μετά το χειρουργείο

Το είδος των ουλών εξαρτάται από το χειρουργείο που θα επιλεγεί. Οι τομές σχεδιάζονται από κοινού με τον Ογκολόγο Χειρουργό πριν το χειρουργείο, ακολουθώντας της βασικές αρχές της Χειρουργικής Ογκολογίας και της Πλαστικής Χειρουργικής. Οι τομές επουλώνουν και ωριμάζουν για αρκετούς μήνες και το σημάδι που καταλείπουν καλύπτεται πάντα από το στηθόδεσμο. Η πλειοψηφία των γυναικών θα υποβληθούν σε μετεγχειρητική ακτινοθερεπεία και χημειοθεραπεία, θεραπείες οι οποίες επηρεάζουν το ρυθμό επούλωσης. 

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα σας δωθούν οδηγίες για την αποφυγή δύσμορφων ουλών, ενώ θα μπείτε σε πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξασφάλιση του αισθητικού αποτελέσματος του/ των μαστών σας.  

 Ποια θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα και θα παραμείνουν σταθερά υπακούοντας όμως στις μεταβολές που επιφέρει η βαρύτητα και ο χρόνος. Συχνά ο χειρουργημένος μαστός χρειάζεται να υποβληθεί σε συμπληρωματική εκτομή (για να επιτευχθούν υγιή όρια) ή μετεγχειρητική ακτινοβολία. Και στα δύο αυτά ενδεχόμενα το αποτέλεσμα δύναται να επηρεαστεί.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί του χειρουργείου

Η ογκοπλαστική μαστών και η συμμετροποίηση του ετερόπλευρου μαστού μετά από ογκολογικό χειρουργείο έχει ένδειξη σε όλες τις ασθενείς που πρέπει να επιβληθούν σε ογκολογικό χειρουργείο αλλά δε θέλουν να έχουν παραμόρφωση. Δυσκολία υπάρχει όταν δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια τα όρια της βλάβης.  Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται το αισθητικό χειρουργείο να πραγματοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την επέμβαση

Οι γιατροί από κοινού, θα αξιολογήσουν τη γενική σας κατάσταση και το ιστορικό σας και θα κρίνουν αν είστε κατάλληλη για ογκοπλαστικό χειρουργείο. Θα ενημερωθείτε για τις πιθανές επιπλοκές και όσα χρειάζεται να γίνουν για να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισής τους.  Επίσης θα σας ζητηθεί να διακόψετε τη χρήση συμπληρωμάτων και φαρμάκων που επηρεάζουν την πήξη του αίματος και να απέχετε από το κάπνισμα. Στη συνέχεια ο/η αναισθησιολόγος θα σας μιλήσει για το είδος της αναισθησίας που θα λάβετε και τις πιθανές επιπλοκές. 

Τι πρέπει να κάνετε πριν την επέμβαση

Ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεστε θα σας δωθούν οδηγίες για τα φάρμακα που πιθανά λαμβάνετε και πρέπει να διακοπούν ή να αντικατασταθούν.  

Μία εβδομάδα πριν το χειρουργείο θα χρειαστεί να γίνουν μετρήσεις για να παραγγελθεί ειδικός στηθόδεσμος, θα φωτογραφηθείτε και θα υπογράψετε το έντυπο συναίνεσης. 

Τι πρέπει να προσέξετε μετά την επέμβαση

Στην κλινική παραμένετε λίγες ώρες έως ένα 24ώρο, ανάλογα με το χειρουργείο.  Ο χρόνος αποχής από την εργασία σας πρέπει να υπολογιστεί σε μία εβδομάδα. 

Βγαίνοντας από το χειρουργείο θα φορέσετε ειδικό στηθόδεσμο τον οποίο και θα κρατήσετε για 6 έβδομάδες. Πιθανά να έχετε παροχέτευση η οποία θα αφαιρεθεί τα πρώτα 24ώρα, ενώ θα χρειαστεί να κινητοποιειθείτε το συντομότερο δυνατό. Ο πόνος και το οίδημα όταν υπάρχουν αντιμετωπίζονται εύκολα. Επειδή οι ραφές είναι ενδοδερμικές δε χρειάζεται να αφαιρεθούν ράμματα. 

Ποιο είναι το κόστος  της ογκοπλαστικής μαστών

Το κόστος της ογκοπλαστικής μαστών υπολογίζεται αθροίζοντας την αμοιβή της κλινικής, στην οποία χειρουργείται και νοσηλεύεται η ασθενής, του/της Ογκολόγου Γενικού Χειρουργού, της Πλαστικού Χειρουργού και της/του Αναισθησιολόγου. Στα έξοδα πρέπει να συνυπολογιστεί η αγορά του ειδικού στηθόδεσμου.  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος