ΤΡΑΥΜΑΤΑ -ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΛΕΣ - ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Η αντιμετώπιση του τραύματος γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα με βάση τις αρχές του ATLS (Advanced Trauma Life Support) από ομάδα γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ αυτών και ο Πλαστικός Χειρουργός. 

Πολύ σύντομα -σε αυτή την ενότητα- θα αναλυθεί ο ρόλος του Πλαστικού Χειρουργού στην αποκατάσταση των τραυμάτων, των ελλειμμάτων δέρματος και μαλακών μορίων και των μετατραυματικών ουλών.